„Власт и политика в организацията“ pro


Функциите и формите и институциите са обусловени от цялата икономическа природа на една система от всички класови интереси и на политическите ценности на силите които са социални.
 

Съвременни аспекти на терористичните действия pro


В края на ХХ век в световното развитие станаха безпрецедентни събития, които изправиха човечеството пред нови исторически реалности. В политически план най-съществените промени са завършването на "Студената война"...
 

Политиката за опазване на околната среда като политически инструмент pro


Качеството на околната среда е основен показател за здравето на самата околна среда и на въздействието, което тя оказва върху здравето, комфорта и психическото състояние на хората, свързани с нея...
 

Европейска дипломатическа история pro


Външната политика е общия курс на държавата в международните ѝ отношения. Тя определя целите и задачите на държавата в отношенията ѝ с други държави, народи и международни организации...
 

България на кръстопът - външна политика на България 1938-1941 pro


Към есента на 1940 г. войната, отбелязала вече една пълна първа фаза на развитие, клони към окончателното си превръщане в световен конфликт. Германия със светкавични удари разгроми Франция...
 

Теми по Политология pro

01 яну 2016
·
24
·
7,264
·
1
·
35
·
20.00 лв.

Властта и политиката са тясно свързани. Властта е способността на един човек или група от хора да подчинят волята и действията на други хора на собствената си воля...
 

Индексите в социано-политическите изследвания pro

25 дек 2015
·
23
·
7,090
·
1
·
7
·
15.00 лв.

Същност на индексите в социално-политическите изследвания. Видове индекси в социално-политическите изследвания. Индекс на расовите стереотипи...
 

Развити теми по Политология pro

14 ное 2015
·
42
·
10,860
·
2
·
42
·
30.00 лв.

Властта е способността на един човек или група от хора да подчинят волята и действията на други хора на собствената си воля, на собствените си интереси...
 

Цели и приоритети на българската външна политика pro

14 ное 2015
·
43
·
13,352
·
2
·
22
·
20.00 лв.

Външната политика е общия курс на държавата в международните й отношения. Тя определя целите и задачите на държавата в отношенията й с други държави, народи и международни организации...
 

Политическа култура pro

14 ное 2015
·
32
·
7,959
·
1
·
19
·
15.00 лв.

Механизъм, алгоритъм, чрез който обществото интерпретира политическата реалност. Индивидите и обществата се различават по най-различни неща, едно от основните от които е политическата култура...