Лекции по политология


Що е политологията? Предмет на политологията. Политологията е независима академична дисциплина, която се формира през последната четвърт на XIX век. От тогава до сега нейният предмет се развива и обогатява. В началото на изследването и преподаването...
 

Политически и правни учения

20 окт 2009
·
11,815
·
433
·
335

Предметът на Историята на политическите учения е историческото развитие на политическата мисъл...
 

Политология - лекции


Политологията като наука. Категорията “политика”. Предмет и структурен обхват на политическата наука. Методи и функции...
 

Увод в политологията

05 апр 2009
·
105
·
25,769
·
661
·
685
·
230

Както всяка научна дисциплина, така и политологията в своята изследователска дейност, използва широк кръг от методи, които са валидни и за останалите науки....
 

Политология


Политологията е независима академична дисциплина, която се формира през последната четвърт на 19 век. От тогава до сега нейният предмет се развива и обогатява. В началото на изследването и преподаването на политологията става известно като политическа...
 

Понятие за политиката

01 фев 2008
·
60
·
38,853
·
1,274
·
819
·
155

Терминът „политика” е основна научна категория, която представлява система от теоретични възгледи и практически действия, продукт както на цялото общество, така също и на комплекс от специални институции, чиято цел е да се осигури оптимална...
 

Дипломация, разузнаване и контраразузнаване

05 апр 2008
·
42
·
12,348
·
960
·
576
·
147

Политиката за национална сигурност определя водещите ориентири, съобразно които се направлява бъдещото развитие на системата за национална сигурност.
 

Лекции по неправителствени организации


Лекциите са съкратени и е отсято най-важното. Темите са следните: Гражданско общество, Етатизмът и гражданският сектор, Неправителствените организации- гръбнакът на гражданското общество, Възникване и развитие на неправителствените организации в България,
 

Лекции по политология


Кратки лекции по политология от Русенки университет Ангел Кънчев...
 

Обществения договор на Жан Жак Русо

09 юни 2009
·
3
·
654
·
383
·
413
·
127

Жан Жак Русо (1712-1778) с право е смятан за първия голям модерен политически мислител. От Платон Русо възприема някои по-широки философски и етически възгледи, определящи политическата му теория. Това е например убеждението, че политическото подчинение

Избрани критерии за търсене

Политология
Лекции
Ограничаване на резултатите