Електронно правителство в Германия


Цялостна информация за електронното правителство в Германия...
 

Политически имидж


Политическият имидж е термин, пряко свързан с развитието на качествено нови техники и методи на осъществяване на предизборни кампании. Приложени първо в практиката, те много бързо намират своята теоретична форма – политическия маркетинг...
 

Общата селскостопанска политика на ЕС и прилагането и в България

12 яну 2008
·
13
·
2,166
·
675
·
391
·
136

Общата селскостопанска политика е една от най-важните политически сфери на Европейския съюз. Селското стопанство е част от Общия пазар от създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО).
 

Етническа търпимост и толерантност в България

28 яну 2009
·
13
·
2,077
·
448
·
477
·
107
·
1

Съществува ли етническа търпимост у нас и възможно ли е съжителството на няколко етноса на територията на България?
 

Политическият лобизъм в България


Лобизмът има дълга история. За първи път в политическия живот думата “лоби” от английското “lobby” (коридор, кулоари) е...
 

Политика и религия. Сблъсъкът на цивилизациите


Симбиозата между политика и религия. Исторически преглед на тясната им взаимовръзка. Тезата на С. Хънингтън в "Сблъсъкът на цивилизациите" и коментар....
 

Методика на регистрация чрез анкети и интервюта


При набирането на индивидуална първична информация, попълване на въпроскик, регистрация на данни главан проблем е този за достоверността. За осигуряване на достоверността е предназначена методика на регистрацията...
 

Курсова работа по политология


Помощен материал за студенти магистърска степен дистанционно обучение....
 

Електронно правителство

20 авг 2009
·
16
·
3,096
·
299
·
278
·
88
·
1

Електронното правителство в България е елемент от прехода от индустриално към информационно общество и е средство за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и за цялостно подобряване на бизнес климата. To е процес на промяна,...

Избрани критерии за търсене

Политология
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Университети

още университети...

По Специалности

Политология (83) Международни отношения (14) Публична администрация (13) Политически науки (11) Европеистика (8) Стопанско управление (6) Право (5) Маркетинг (5) Икономика (4) Публични финанси (4) Счетоводство и контрол (3) Бизнесикономика (3) Защита на национална ... (3) Връзки с обществеността (2) Етнология (2) Политология. Диплома ... (2) Социология (2) Финанси (2) Библиотечно-информац ... (2) Международни политич ... (2) икономика и бизнес (2) Журналистика (2) Регионална икономика (2) Международни бизнес  ... (2) Пoлитология (2) Приложна психология (1) Икономика на търговията (1) Индустриален мениджмънт (1) Библиотечен мениджмънт (1) Защита на нацоналнат ... (1) Икономика с чуждоези ... (1) Администрация и упра ... (1) Гражданска и корпора ... (1) МОПС (1) Философия (1) Минало и съвремие на ... (1) Мениджмънт на общест ... (1) Печатни комуникации (1) МИО (1) Политология.Дипломац ... (1) История (1) Планиране на регионл ... (1) Регионално планиране (1) MO (1) ППООР (1) Психология (1) Масови комуникации (1) МО (1) Международни отношен ... (1) Информатика (1) Социален мениджмънт (1) Маркетинг (реклама  ... (1) География (1) Европеистика и социа ... (1) Национална сигурност (1) Туризъм (1) Дипломация и национа ... (1)
още специалности...